Facebok sdílet

Zpěv uzdravuje

Sekce:   Home >> Jógananda >> Zpěv uzdravuje

UZDRAVOVAT ZPĚVEM

Uzdravovat zpěvem znamená znát zákonitosti zpívání. Má-li zpěv uzdravovat, týká se to i chrámového posvátného zpěvu nebo zpívání žalmů (biblických zpěvů), má-li zastavit fyzickou nemoc, zbavit úzkosti nebo duchovní nevědomosti, pak platí pravidlo od hlasitého k tichému, od tichého k šepotu, od šepotu ke zpěvu v duchu, od podvědomí do nadvědomí. 

Je to způsob přeměny hlasitých nebo mentálních slov až do stavu, kdy jim porozumí duše. Platí to i pro obrácený postup, že zpívat začneme v duchu až tehdy, kdy je nadvědomí v klidu a přes šepot a tichý zpěv k hlasitému. Co je komu milejší.

V obou případech je nutná víra, pevnost na začátku zpěvu nebo na konci, aby se dosáhlo ozdravného účinku. Zpívání v duchu je vhodné pro jednotlivce, hlasité zpívání pro skupiny. Před zpěvem má být vysvětlen smysl opakování. Mysl lidí žijících na Západě často nedokáže uchopit přesvědčivost hinduistických zpěvů a vidí v nich jen jednotvárné opakování jednoho nebo více slov. Opravdu, je zbytečné opakovat slova bez citlivého a stále se prohlubujícího porozumění jejich významu. 

To má na mysli Bible: ´Neberte jméno Boží nadarmo´. Je lépe říci jednu jednoduchou prosbu, například: „Pane, uzdrav mne,“ než dlouhé intelektuální prosby plné slovních hříček, ale bezduché. Takovou jednoduchou, spontánní prosbu opakujeme potichu, potom hlasitě nebo opačně. Hlasitě, potom potichu, šeptem až k opakování v duchu. Tak dlouho, až dojde k vnímání významu každého slova ve všech tkáních vlastního těla. Právě takový stav znamená sjednotit sebe sama s těmito tvrzeními, ujišťováními. 

Ve chvíli, kdy věta doputuje do nadvědomí a přesvědčení je hluboké, nastane výboj energie, ten vibruje a uzdravuje tělo, mysl, duši tím, že spaluje bakterie, ochromuje myšlenky strachu a pálí nevědomost na popel. To co jsem popsal, o tom se zmiňují hinduistická tantrická Písma. Znovu opakuji, že čiré opakování mantry bez jejího hlubokého porozumění je bezúspěšné. 

Neharmonický zvuk zasahuje a oslabuje nervový systém lidí, soustavu, která zásobuje životní energií všechny hlavní orgány těla: krevní oběh, mozek a ostatní. Se zhoršováním, opotřebováním naší nervové soustavy přívod životní energie slábne a snižuje teplotu krve a tím se vytváří vhodné prostředí pro bakterie nemocí. 

Ale platí to i naopak. 

Harmonický zvuk a procítěné zpívání plné víry, vůle, probouzí oslabené tkáně nervové soustavy a rozšiřuje do nich životní energii. To znamená, že vnější modulace hlasu podle těchto pravidel může uzdravit nesoulad v těle, mysli a duši. Upřímné a milé slovo, oduševnělá píseň, hlas plný moudrosti lahodící duši, rozptylují mnohé bolesti a v mnoha duších rozsvěcují světlo nekončící radosti.

Paramhansa Jógananda : Uzdravovat zpěvem; Inner culture 1936

Překlad: Libuše Majznerová www.ananda-cr.cz


Zpět