Facebok sdílet

Vlídnost, základ duchovního života

Sekce:   Home >> Jógananda >> Vlídnost, základ duchovního života

Každá lidská bytost je médium, skrze které proudí božský magnetismus. Nestůj v cestě této síle svojí nevlídností. Zažeň navždy nevlídná slova a ochraňuj svůj život před vpádem potíží a náhlých rozchodů.

Když ve svém srdci pociťuješ hluboký pocit dobra, máš ve svém nitru mír a všechno vidíš jako část Boha. Všechny věci přijímáš bez odsuzování a na každého se díváš s vlídností a sympatií, nezáleží na tom, zda se mýlí. K druhým buď vždy vlídný a tak se můžeš naučit umění být vlídný sám k sobě.

JAK PŘEMOCI NEVLÍDNOST

Jestliže trpíš nemocí nevlídnosti, užívej lék laskavosti. Pokud se rozhodneš změnit, začni tím, že budeš mluvit upřímně, vlídnými slovy k těm, k nimž jsi byl nespravedlivě hrubý. Když chceš být laskavý, není nutné souhlasit se vším, ale když nesouhlasíš, vždy zůstaň klidný a zdvořilý.

Je lidská slabost rozzlobit se a vynadat. Ale ukazuje božskou sílu ten, kdo koně divoké povahy a mluvy drží na uzdě. Nezáleží na druhu provokace, klidem a upřímnými slovy ukaž, že tvá vlídnost je mocnější než zloba té druhé osoby.

V lidských vztazích jsou dvě zásady elementární: zdvořilost a úcta. Tyto vlastnosti udržují bezproblémový chod v lidských vztazích, jako olej udržuje motor v hladkém chodu. Nemávej nikdy svými emocemi, ale snaž se být laskavý. Laskavost je Boží způsob.

BUĎ KOSMICKÝM PŘÍTELEM

Jen vlídný, moudrý a dokonale vyrovnaný člověk je v postavení, aby druhým řekl o jejich chybách. Takový člověk nesoudí krutě a netrestá své bratry, ale když kritizuje, je-li to nutné, tak jen s láskou. Upřimná, vlídná slova, vyslovená s láskou, rozpustila mnohá trápení a povznesla mnohá srdce světlem trvalé radosti. Ochota čelit pravdě o sobě samém zjemňuje srdce a naplňuje ho nakonec láskou ke všem.

jogananda_vlidnost.jpg

Zpět