Facebok sdílet

Globální oteplování

Sekce:   Home >> Jyotish a Devi, učení Jóganandy >> Globální oteplování

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Potřebujeme více globálního oteplování. Ne ten druh, kdy stoupá průměrná teplota. Mám na mysli stoupání průměrného vědomí. Jediný opravdový lék na mnoho světových problémů - válka, chudoba a dokonce i stoupající teploty – je expanze lidského vědomí

Jsme nyní ve druhém ze čtyř věků neboli jug, vstoupili jsme do Dwaparajugy zhruba před třemi sty lety. Když se zvedá individuální nebo globální uvědomění, tak se také rozšiřuje a stáváme se víc altruističtí, staráme se více o druhé a stáváme se více duchovní. Když uvědomění klesá, stahuje se, což se projeví u lidí v egoismu, chtivosti a sebestřednosti. 

Problémy objevující se dnes na prvních stránkách, jsou všechny způsobené staženým vědomím. Válečné frakce, politici a bezcitné obchodní praktiky jsou jen výrazem a nástrojem nízkých stavů pochopení.

Vezměme si vodu jako příklad. Když je její stav energie nízký, změní se v led. Led se může rozřezat do bloků, které jsou oddělené. V lidské analogii mohou takové bloky mezi sebou narážet, zabírat území a vzít si co je „jejich“ za své vlastní. Ale když led začne tát, ztrácí oddělenost. Ti kdo jsou rozhodnuti držet věci oddělené, to považují za hrozbu a snaží se - víc a víc zoufaleji - „držet to co je jejich pro sebe.“    V současné době vidíme, jak se tento strach projevuje na celé planetě. Nemůžeme uvědomění ve světě změnit pouhým hlasováním a výměnou politiků. 

Led nakonec roztaje a bude jeden nerozdělený svět. Vidíme tento trend                   u technologií a v šíření vzrůstajících příležitostí napříč světem. Jak se voda stále více otepluje, stane se proudem. V tomto vysokém stavu energie nemůže být vůbec udržena odděleně.

Paramhansa Jógananda předpověděl, že model „Spojených států amerických“ se rozšíří a budou „Spojené státy evropské“ potom „Spojené státy asijské“ a nakonec Spojené státy světové“. Vidíme, že se již některé z těchto předpovědí uskutečňují. 

Buď změnou.

bud_zmenou.jpg

Jak my, jednotlivci můžeme podpořit tento proces? Naše výzva a naše zodpovědnost je nejprve a především dělat takové činnosti, které zvednou naše vědomí. Musíme se stát změnou, kterou chceme vidět ve světě. Nejúčinnější nástroj k tomu je meditace. Musíme také bojovat s vědomím, které se stahuje. Děláme to, že násilí  nepostavíme proti násilí, ale aktivně vyjádříme protiklad, expanzivní postoj. 

Modlitba, obecně přisuzovaná svatému Františkovi, to dokonale vyjadřuje:

Pane, udělej ze mne nástroj Tvého míru;

Tam kde je nenávist, ať přinesu lásku;

Tam kde je urážka, ať přinesu odpuštění;

Tam kde je nesvornost, ať přinesu jednotu;

Tam kde je pochybnost, ať přinesu víru;

Tam kde je omyl, ať přinesu Pravdu;

Tam kde je zoufalství, ať přinesu naději;

Tam kde je tma, ať přinesu světlo;

Tam kde je smutek, ať přinesu radost;


Ó Mistře, ať nehledám tolik:

Být utěšován, ale utěšovat,

Být pochopen, ale chápat,

Být milován, ale milovat,


Neboť:

Dáváním člověk dostává,

Odpuštěním, je člověku odpuštěno,

Smrtí je člověk vzkříšen k věčnému životu.


Problémy ve světě jsou nyní akutní a není čas být pasivní. Všichni se musíme stát bojovníky světla a nástroji míru. Když to každý z nás udělá, staneme se sílou globálního oteplení srdcí, nikoliv teploty.


Z: https://www.ananda.org/jyotish-and-devi/global-warming/ Jyotish 4.5.2017

Překlad: Libuše Majznerová www.ananda-cr.cz

Zpět