Facebok sdílet

Je možné mít rád každého?

Sekce:   Home >> Jyotish a Devi, učení Jóganandy >> Je možné mít rád každého?

JE MOŽNÉ MÍT RÁD KAŽDÉHO?

JYOTISH:

Chceme uvažovat o tom, zda je možné milovat každého. Láska je jedna z osmi vlastností neboli aspektů Boha. Tak jako hranol rozděluje bílé světlo na sedm barev duhy, tak také Boží světlo se dělí na osm vlastností neboli aspektů, existuje jedna z hlavních vlastností láska.

Tato univerzální vlastnost je to, co drží pohromadě vesmír. V neosobním, fyzikálním smyslu tato láska je vyjádřena jako síla přitažlivosti, v níž každý ze dvou objektů působí silou směrem k druhému a ta je přitahuje k sobě. Tato láska je také vyjádřena v emotivní zkušenosti lásky mezi vaším srdcem a srdci ostatních.

Jedna z mých prvních duchovních zkušeností byla vize něčeho co se zdálo, že vypadalo jako „univerzální atom“, který vypadal jako mýdlová bublina hrající duhovými barvami. Střed atomu byl naplněný světlem, ale hlavně energií lásky, která atom držela pohromadě. A já jsem mohl vidět a cítit, že jádro každého atomu ve vesmíru je láska a že každá buňka každého těla držela pohromadě touto silou lásky.

Ego blokuje lásku duše

Ta samá síla lásky je v každém z nás. Na úrovni duše jsme spojeni s Bohem. Ego je prostě duše uzavřená v „balíku hodnocení sebe sama“ jak to nazývá Svámí Krijánanda. Duše vyjadřuje univerzální lásku, ale ego se svým balíkem hodnocení sebe sama začíná tuto lásku znemožňovat. Ego začíná říkat, „Ne tato láska není univerzální. Vždyť nemám rád zločince nebo lidi, kteří nenávidí druhé. A tuto osobu nemám rád, proto ji nemohu milovat.“

Můžeme o lásce uvažovat jako o světle, které září všude jako slunce a egu pokrývajícím slunce malými skvrnami a pokoušející se jeho sílu zablokovat. Ego nemůže každého mít rád, protože povaha ega sama sebe definuje jako mám rád, nemám rád. Ale jakmile jsme odstranili 'mám rád, nemám rád', omezení, která jsme sami dobrovolně přijali, jak říká Pataňdžali, automaticky si sami sebe uvědomíme jako duše.

Přátelství je zvlášť krásné vyjádření lásky, protože je to vztah, v němž není pocit přinucení, ani není vedené přáním. Za tímto přátelstvím bychom se měli pokusit pocítit univerzální Boží lásku.

Měli bychom se snažit pocítit tuto lásku zvláště k lidem, které vidíme každý den, dokonce i když některá z jejich vlastností nám vadí. Lidé často říkají, „kvůli určitému jednání toho člověka nemám rád.“ Svámí Krijánanda by tento postoj vždy opravil. Řekl by, že můžeme mít rádi lidi, aniž bychom měli rádi jejich jednání.

Je možné mít rád zlé lidi?

Před lety jsme žili v Ananda ášrámu v San Francisku s naším synem, který tehdy měl tři nebo čtyři roky. Musel cítit, že udělal něco špatného, protože se zeptal Svámí Krijánandy:“Svámidží, máš rád špatné lidi?“ Krijánanda mu dal krásnou odpověď. Řekl: „Ano mám rád špatné lidi. Nemám pokaždé rád špatné věci, které dělají.“ To našeho malého synka uspokojilo, protože pak věděl, „Takže jsem milován, i když jsem udělal něco špatného.“

Častá otázka, kterou lidé mají je, „Jak mohu mít rád zlé lidi?“ Svámí Krijánanda měl nadvědomý sen, který na tuto otázku odpověděl. V tomto snu viděl všechny typy lidí, zločince, mafiány, dobré lidi, špatné lidi. Mohl vidět za charaktery a uvědomil si, že každý ve světě hledá stejnou věc – štěstí. Možná to svými činy vyjadřují různě, ale ti všichni hledají štěstí.

Říkal tuto historku častokrát, protože dokonce jediný případ překročení postojů, které nás oddělují od ostatních lidí, včetně lidí, kteří dělají zlé věci, je velmi silná duchovní zkušenost. Všichni můžeme tuto zkušenost mít: Každého na světě můžeme mít rádi. Nemusí se nám líbit jejich činy, ale můžeme mít rádi je samotné a když to uděláme, síla Boží lásky bude proudit skrze nás a promění nás.

*****

DEVI:

Jyotish vysvětluje, že láska není pouhá reakce na lidi, na věci, je to vlastnost a schopnost, kterou máme všichni. Budeme-li čekat na lidi nebo až nastanou určité okolnosti než dáme svoji lásku najevo, pak budeme čekat mnoho životů. Ale jestliže můžeme doopravdy říci, „Mám schopnost mít rád za všech okolností,“ pak nám to nemůže nikdo vzít.

Naše vrozená schopnost mít rád

Jyotish se zmínil o nadvědomém snu Svámí Krijánandy, který mu ukázal, jak je možné mít rád každého. Po tomto snu Krijánanda napsal: „Čím větší blaženost pociťuji, tím více si uvědomuji, že každý na světě je doopravdy hodný lásky.“ Mluvil o naší vrozené schopnosti mít rád. To je pro nás velmi důležitá představa k pochopení. Oč se snažíme v meditaci, je zvednout energii v jemném astrálním těle z nižších čaker do vyšších. Nižší čakry se vztahují k bezpečí a kontrole. Když je naše energie soustředěná převážně v těchto nižších centrech pak naše odpověď, když nás něco ohrožuje, je stáhnout se dovnitř. Ale čím víc zvedneme tuto energii do vyšších čaker, počínaje srdeční čakrou, tím více se otevře toto centrum oddanosti a lásky a tím více proudí naše láska ven ke každému.

Za druhé světové války žila v Amsterodamu se svým otcem a sestrou velmi zbožná Holanďanka Corrie ten Boom. Byla to křesťanská rodina a na křivdy páchané nacisty na Židech reagovali tím, že pomáhali mnoha židům k útěku z území kontrolovaného nacisty. Když na ně někdo upozornil, Corrie, její starší sestra Betsy a jejich otec již v pokročilém věku, byli zatčeni. Jejich otec krátce potom zemřel, ale Betsy a Corrie byly poslány do koncentračního tábora, kde s nimi bylo krutě zacházeno a Betsy zemřela.

Síla lásky, ta není naše

Corrie brutalitu přežila a byla později propuštěna. Brzy potom začala cestovat a vyprávět všude po světě o důležitosti odpuštění. Po jedné z jejích přednášek k ní přišel muž, v němž poznala jednoho z dozorců koncentračního tábora. Uvědomil si chybu, jakým způsobem se choval a když jí podával ruku, aby potřásl její, Corrie nebyla schopná svoji ruku zvednout. Zlost, pomstychtivé myšlenky jí běžely hlavou. V zoufalství požádala Ježíše Krista, aby jí pomohl odpustit tomuto muži.

V té chvíli, kdy prosila, byla schopna uchopit jeho ruku a pocítila ve svém srdci lásku k tomuto muži, která ji téměř ochromila. Tato chvíle byla jednou z nejsilnějších v jejím životě, protože si uvědomila, že Boží láska může proudit skrze nás bez ohledu na to co se děje. Pocítila sílu lásky, která není naše, abychom ji dávali nebo jí bránili, aby se projevila.

Když si řekneme, “Mám jen tolik a tolik lásky a budu ji rozdělovat tady a tam,” pak se snižujeme. Ale když prozkoumáme nejvzdálenější hranice naší schopnosti mít rád, potom se začneme dotýkat okraje oděvu Boží nekonečné lásky ke všem.

Ta nekonečná láska je ve vás

Abychom tuto lásku prožili, můžeme začít tím, že přivedeme naši vnitřní energii do srdeční čakry a toto centrum budeme rozšiřovat až pocítíme, že žádný člověk, žádná situace není z naší lásky vyloučena. Další krok je, přivést tuto energii výš, do krční čakry, centra míru a klidu. Během toho pocítíme, že bez ohledu na to, co se děje, jsme soustředěni v tomto míru a nic a nikdo nás nemůže zranit.

A nakonec naši vnitřní energii přivedeme všechnu nahoru, do duchovního oka, do bodu mezi obočím, a naše pravé vnímání světa kolem nás se naplní láskou a Boží blažeností. Proto tedy Svámí Krijánanda mohl říci, “Čím větší blaženost pociťuji, tím více si uvědomuji, že každý na světě je doopravdy hodný lásky.“

Schopnost mít rád je naše. A čím více to přijímáme, tím větší blaho pocítíme a tím se cítíme v jednotě s Bohem. Modlitba Paramhansa Jóganandy říká “Odevzdej sám sebe nekonečné lásce v sobě.” Musíme odstranit zábrany, které jsme vložili na naši schopnost mít rád a říci, “Uvolním se v této nekonečné lásce uvnitř sebe.”

Nevyluč nikoho ze své lásky

Je třeba, abychom si uvědomili, že síla lásky je nekonečná. Je neomezená a bez vymezení. Svět potřebuje zoufale tuto vlastnost lásky. Tolik lidí je zmatených a naplněných nenávistí, chtivostí a násilím. Boží nekonečná láska je tady, ale my musíme být nástroji pro tuto lásku a dovolit Mu, aby proudila skrze nás.

Je možné mít rád každého? Otočila bych to a řekla: Čím více vnímáme Boží přítomnost, tím víc je nemožné, abychom neměli rádi každého. Začneme vidět, že každý, jak viděl Krijánanda ve své vizi, hledá ten samý cíl, jaký hledáme i my, přestože to děláme jinak a často zmatenými způsoby.

Toto téma je tak důležité, že si ho nemáme položit jako otázku, ale jako odhodlání žít naše životy tak, aby nikdo nebyl vyloučen z naší lásky, ani ti, které neznáme. Když tento proud lásky, tato schopnost mít rád, bude znovu rozdmýchána v tomto světě, svět se stane harmoničtějším místem.

My sami můžeme být nástroji této lásky, když porozumíme tomu, že stále skrze nás proudí a když přestaneme svět vidět z pohledu “Toho mám rád a toho nemám rád.”

Paramhansa Jógananda použil nádhernou větu ve svém Životopise jogína. Řekl, že božský zrak je “střed všude bez ohraničení.” Což znamená, že nic není vyloučeno z božské vize. A nic není vyloučeno z božské schopnosti lásky, kterou vyzařujete svým životem.

www.jyotishanddevi.org Is It Possible to Love Everyone? 1.9.2014

Překlad: Libuše Majznerová www.ananda-cr.cz

Zpět