Facebok sdílet

Postoje pro lepší svět

Sekce:   Home >> Co je Ananda? >> Postoje pro lepší svět

POSTOJE PRO LEPŠÍ SVĚT

Svámí Krijánanda napsal vizionářskou knihu Naděje pro lepší svět! Malé komunity jsou řešení. Ukazuje v ní jak materialistické postoje dnešní společnosti nám přinesly současný stav napětí ve světě a utrpení. Popisuje také jak globální mír a štěstí je možné dosáhnout šířením duchovních komunit. Je realistické“, píše, „doufat v mír a harmonii v tomto světě? Ano, ovšem že je, pokud naděje člověka zůstane realistická. Mír a harmonie se musí nejprve hledat v malém měřítku ne v grandiózních projektech světového zlepšení. 

Důležitá věc vždy je, aby lidem bylo umožněno rozvíjet se jako individuality.“ Ačkoli Svámidží ukazuje jak komunity jsou řešením pro sociální potíže, které nás dnes sužují, víme, že ne každý má příležitost nebo přání v nich žít. Přesto lidé mohou kdekoliv praktikovat základní postoje, které jsou srdcem úspěchu Anandy již více než padesát let. Tento úspěch je měřitelný jak z pohledu celkového pozvednutí, které přinesla světu jako celku, tak opravdového štěstí těch jednotlivců, kteří těmito základními principy žijí. Zde je několik z nich, které můžeme použít v každodenním životě.

PRACOVAT S ENERGIÍ A LEHKOSTÍ

Charakteristický znak nové doby, v níž žijeme – Dwapara jugy – je vize světa existujícího ne z pevných, oddělených forem, ale plynoucí a sjednocující energie. Při zakládání Anandy Svámidží vynaložil nesmírnou sílu, ale s pochopením, že energie má svoji vlastní inteligenci. Pro úspěch v jakémkoliv projektu se neptal „Jak to dělali jiní předtím?“ Nebo „Jak já jsem to dělal předtím?“ 

Pokoušel se přemýšlet novými způsoby, jakoby byl vedený dynamickou energií, která se teď probouzí ve světě. Mnoho konfliktů, které teď vidíme kolem nás se odehrává mezi silami změn a strachem ze ztráty statusu quo. Sladěním se s tímto proudem universální energie budete ohromeni novými tvůrčími řešeními, která se vynořují, aby vás vedla dopředu v každé situaci.


chram_stavba.jpg

VIDĚT JEDNOTU V ROZDÍLNOSTI

Za rozdílností národů, kultur a náboženství je božské vědomí: Bůh. Čím víc vidíme minulé povrchní odlišnosti, které nás rozdělují, tím více pod nimi vnímáme lidskou základní jednotu. Z tohoto důvodu Jóganandadží nazval úmyslně jeho komunity „Světové kolonie bratrství.“ 

Jeden z největších darů života v komunitě je přijetí a respektování druhých, jejichž hlediska mohou být opravdu velmi odlišná od našich vlastních a spolupracovat s nimi. To se může podařit, když se snažíme najít společnou nit ve zdánlivě protikladných stanoviscích. Když lidé spolupracují tímto způsobem, každý jednotlivec získá rozšířený pohled, který ukazuje vyšší smysl dokonce i ve světských aktivitách. Mnoho Svámidžího úspěchů se dostavilo, když podpořil nápady a vývoj jednotlivců.


chram_lidi.jpg

ŽIVOT V JEDNODUCHOSTI

Další z hlavních zásad, které Jóganandadží měl pro život v komunitách, byla „jednoduchý život a ušlechtilé myšlení“. Když začneme oslabovat závislost našeho štěstí na hmotných věcech, objevíme vnitřní svobodu a soběstačnost. Možná znáte zkušenost našeho života, když Anandu Village zachvátil velký lesní požár v roce 1976 a zničil většinu našich domů a budov. Našemu synovi bylo tehdy deset dnů, když jsme ztratili domov a všechen náš majetek. Nejprve, musím přiznat, to byl velký šok, ale brzy nato se prosadil mateřský instinkt. 

Uvědomila jsem si, že pocit domova a bezpečnosti, který jsem chtěla pro naše dítě, nebyl závislý na vnějších věcech, ale vytryskl nejprve z mého srdce. Žádná ztráta majetku nemohla zmenšit lásku a starostlivost, kterou jsem chtěla dát našemu synovi. To byla neuvěřitelná osvobozující a život transformující zkušenost a navždy ovlivnila můj život.

ROZVÍJENÍ SÍLY A PŘIZPŮSOBIVOSTI

Život každého má své výzvy. Když jsem pozorovala Svámí Krijánandu jak buduje Anandu, viděla jsem, že má víc než velký díl výzev. Síla je potřebná, abychom se vypořádali s našimi potížemi, ale ne jako strohá síla robotů. Sílu je třeba vyrovnat s pružností, tou, kterou vidíme u hatha jogínů. Svámí Krijánanda musel mnohokrát během let vynaložit ohromné úsilí, aby dosáhl cíle při budování Anandy. Ale když pocítil, že to už není správný směr, obrátil a své úsilí otočil k jinému konci. Přizpůsobil se tomu, co bylo třeba v určitém čase a nic si nedělal z toho, že by mohl vypadat hloupě, když změnil svůj úmysl.

VÍRA A SEBEOBĚTOVÁNÍ

Bůh je konec konců zodpovědný za všechno co děláme a vše co se nám přihodí. Důvěrou v Jeho milující přítomnost mohou komunity i jednotlivci přestát mnoho bouří. Čím víc je vaše víra zkoušena a potvrzována, tím více můžete sebe sami upřímně nabídnout Bohu a guruovi. …

Meditace, oddanost, sebeobětování to je podloží, na němž jsou vystavěné komunity a na němž můžeme vystavět naše životy v Bohu.

Srdcem i rukama ve spojení s vámi v tomto velkém dobrodružství,

Najasvámí Devi.

Celý text na https://www.ananda.org/jyotish-and-devi/attitudes-for-a-better-world

Devi 18.6.2021

Překlad: Libuše Majznerová www.ananda-cr.cz

Zpět