Facebok sdílet

Hlavní principy

Sekce:   Home >> Co je Ananda? >> Hlavní principy

HLAVNÍ PRINCIPY


Svámí Krijánanda nám dal dva hlavní principy, které jako dva dílky morálního kompasu vedou komunity Ananda. První je Yata dharma, stata jaya , verš z velkého eposu Mahabharata a znamená: „Tam kde je oddanost Pravdě a správné činy, tam je vítězství a naplnění ve všech směrech.“ Tento starodávný ´dílek kompasu´ je polární hvězda, která Indii umožnila navigovat v bouřlivých proudech času. Když trváme na tomto principu, sladí naše jednání s jemnými zákony vesmíru.

Druhý princip vede naše jednání v tomto světě: Lidé jsou důležitější než věci.“ To nám pomáhá udržet správně naše priority a je zvláště důležitá pro vedení skupin lidí třeba v podnikání nebo v komunitách. 

Jsme nyní v komunitě Ananda, blízko Assisi, v Itálii, máme přednášky, satsangy a setkání s přáteli. Jsou to již tři roky, kdy jsme komunitu navštívili naposledy a změny zde jsou ohromující. Komunita a středisko, kde se vyučuje, jsou mimořádně živé, plná lidí, kteří přichází z celé Evropy a mnozí se sem také stěhují.

Evropa je možná o něco víc vpředu na křivce změn, vidí jasněji výsledky otřesů z pandemie i z válečného konfliktu, který probíhá. Máme sklony udělat všechno pro to, abychom se vyhnuli otřesům v našich životech, ale Božská Matka ví co dělá. Svámí Krijánanda viděl, že dokud bude svět stabilní, bude se namáhavě pohybovat v zaběhnutých kolejích, uspokojený a odolávající změnám. Božská Matka dělá svět méně bezpečný, otřásá námi     z vyježděných kolejí a nutí nás, abychom se podívali hlouběji na naše priority.

Pár dnů po našem příjezdu jsme měli setkání s malou skupinkou budoucích lídrů. Potíže nedávné doby byly hlavním tématem naší konverzace. Protože lídři zde odpověděli na krizi striktním dodržováním dvojice hlavních zásad Anandy, všechno zde nyní vzkvétá. 

Politici rozdmýchali plameny rozdělování strachem a zlobou, ale v Anandě bouřlivé vody přivedly lidi k sobě tím, že se drželi pevně dharmy a vlídnosti, s cílem spolupracovat a být laskaví. Jedna osoba použila při diskusi výraz, který jsem nikdy neslyšel a nikdy nezapomenu. Nazvala virus „svatým Covidem“ pro všechny užitečné změny a duchovní růst, který způsobil.

babaji_christ.jpg

Zde v Anandě Evropa je hmatatelný pocit milosti. V Životopise jogína se dočteme, že Ježíš se objevil v Himalájích před velkým mistrem Bábadžím a požádal ho, aby poslal na Západ někoho s vysokým učením Východu, zvláště meditace. Paramhansa Jógananda byl ten vyvolený ambasador. On potom zapálil srdce Svámí Krijánandy a výsledkem je činnost Anandy po celém světě. 

Při procházce po těchto kopcích jsem měl hluboký pocit, že se kruh uzavřel po těchto krocích:

1) Ježíš požádal Bábadžího, aby poslal starobylá učen na Západ.

2) Jógananda toto přání naplnil.

3) Dal požehnání svému žákovi Krijánandovi.

4) Svámidží založil jednu komunitu Anandy zde u Assisi, které je obecně považováno za pravé srdce křesťanského světa.

5) Teď v komunitě Ananda sedí bok po boku Ježíš a Bábadží na vysokém oltáři.

Jak báječný pocit uzavřeného kruhu. Mistrovo dílo  v dalekém horizontu přinést duchovní rozvoj na planetě. Současná situace není pohroma, jak se na povrchu může zdát. Spíše je to jeden z kroků pro naše probuzení.

Ať jsou naše srdce vděčná za všechno, co k nám přichází.  

S vděčností

Najasvámí Jyotish

Celý text na: https://www.ananda.org/jyotish-and-devi/guiding-principles/ 19.8.2022

Překlad: Libuše Majznerová www.ananda-cr.cz

Zpět