Facebok sdílet

Film Finding Happiness

Sekce:   Home >> Film Finding Happiness

 Film Finding Happiness  (NACHÁZENÍ ŠTĚSTÍ) jsme promítali  poprvé pro veřejnost 26.dubna 2024  v malém sále Maitrei, Týnská ulička 6, Praha 1. 

O dalším promítání vás budeme informovat .

♣♣♣

Film je hraný dokument, v němž vás představitelka hlavní role Julie, novinářka, provede komunitou Ananda, seznámí vás s jejími rezidenty, jejich každodenním životem. Ona sama nemá žádná očekávání, má napsat rutinní reportáž o alternativním způsobu života. Na konci filmu se loučí a děkuje za týden strávený v Anandě, který ji proměnil. 

Komunita Ananda je reálná, stejně jako její rezidenti a život v ní. Založil ji Svámí Krijánanda před více než padesáti lety, sám v ní vystupuje.

♣♣♣

Vybráno z filmu: 

Julie: Ráda bych se dnes něco  dozvěděla o komunitě. 

Svámí Krijánanda: Víte, dnes žijeme v době , kdy lidstvo může jít dvěma směry. Příliš mnoho jde naproti negativitě, sobectví a chamtivosti. Ale na druhé straně je touha k vyšším věcem, větší odpoutání od časů smýšlení, že vše je prostě neměnitelné, dogmatické a pevné. Ale já si myslím, že to co všichni skutečně chtějí je radost.

A můžete světu dát příklady lidí žijících v harmonii a štěstí, nemyslících sobecky co mohu dostat, ale co mohu dát. Jsem přesvědčen, že komunity - malé komunity, záměrná společenství - že změní tvář světa. 

Julie: Je toto duchovní komunita?

Svámí Krijánanda: Ano! To je velice, ale není to náboženská společnost. Duchovní ano; náboženská ne. Řekl jsem to proto, že náboženství pro mě znamená rituály, kostel, všechny možné věci, které jsou formální. Ale duchovnost je volně plynoucí záležitost. A pokud žijete v laskavosti a lásce k druhým, žijete v milosti i když si to možná neuvědomujete. To, co cítíte jako svou vlastní nejvyšší aspiraci, vnímejte ji jako Boha. 

Julie: A jaká byla Jóganandova vize pro komunity?

Najasvámí Jyotish: Především to bylo vnést duchovnost do všeho co děláme: do rodiny, do práce, do života, do všeho. A také ji vložit do všech úrovní osobnosti: fyzického těla, mysli, emocí a samozřejmě duše. Chtěl vytvořit místa, kde by takoví lidé žili jako příklady a kde by si lidé mohli pomáhat navzájem žít tímto způsobem.

NOVÉ OBJEVY O MOZKU 

Peter a Josef: Skutečně, to co náš mozek stále dělá je stálé sledování, jak se chováme, s kým jsme, styl hudby, kterou posloucháme, myšlenky, které máme v hlavě. A to se stále snaží přeformulovat samo sebe, snaží se maximalizovat kdo budete za šest měsíců, ... Takže pokud se rozhodnete naučit se nový jazyk, nebo se naučit meditační techniku, váš mozek začne spolupracovat s každým z těchto procesů, a změní se tak, aby vám to šlo lépe.

NOVÝ NÁZOR NA KOMUNITU

Julie: Pomalu začínám chápat, že komunita je mnohem víc než ideál. Je to místo, v němž žijí společně výjimeční lidé. Nejprve jsem přemýšlet o Anandě jako společenství existující v nějaké alternativní realitě, odpojené od vnějšího světa. Ale čím hlouběji kopu, tím více mohu vidět, že jejich oddanost ke službě je drží hluboce propojené se zbytkem světa. 

ŠKOLA JE JEDEN Z POKLADŮ ZDE V ANANDĚ

David: Když jsem sem poprvé přišel a objevil tato učení, bylo mi 30 let a cítil jsem jako bych promarnil polovinu svého života hledáním štěstí. A tak jsem žárlil na ty děti ve zdejší škole, které se učí v tak brzkém věku jaké jsou cesty, na kterých mohou najít jejich skutečné štěstí. Mám zde dceru, které je sedm let, a je to prostě tak úžasné, vidět ji zde jak přirozeně rozkvétá. Naše školy jsou založeny na filozofii nazývané Výchova pro život. (Education For Life). Svámí Krijánanda ji popsal před několika lety v jedné ze svých knih. Jsme "zaměřeni na dítě", spíše než "zaměřeni na studijní plán".

Každé dítě má čtyři odlišné aspekty, které potřebují být rozvinuty a vyváženy: Tělo, pocity,vůle a inteligence.

JAK VNÍMAT PŘÍRODU - JOSEF CORNELL 

Příroda, Bůh a krása jsou všechno synonyma. A když v přírodě máme pocit expanze, pocit radosti v našem okolí, pak opravdu sdílíme Boha s ostatními lidmi. 

Julie: Jak se prohloubí vlastní zkušenost s přírodou?

Pomocí zvnitřnění prožitku. Když pozoruješ stromy v lese, nebo vidíš vítr, který čeří hladinu jezera, zkus si to vnést dovnitř, a cítit tu živoucí realitu ve svém nitru. Zkus to vnímat 5, 10 sekund... A jestliže to uděláš se vším co vidíš, začneš chápat, že příroda není něco vnějšího, odděleného od tebe, ale je tady, v tvém srdci.

FARMA V ANANDĚ

V komunitě se sní každý rok hodně zeleniny. Zaměřujeme se na dlouhodobé pěstování pro mnoho generací, stejně jako denní, týdenní a měsíční potřeby lidí, kteří žijí zde i v okolí. Pěstování je založeno na práci, kterou Luther Burbank, americký vědec, dělal na komunikaci s rostlinami, to je také součástí naší farmy, která je nejspíš jiná než většina organických farem.

SHRNUTÍ

Svámí Krijánanda: Svět mění jednotlivci, kteří pevně věří v ideály. Je málo jednotlivců se silnými ideály, kteří změní svět. Podívej se na Ježíšovy učedníky. Bylo jich pouze dvanáct a jeden ho zradil. A přesto, - protože opravdu věřili v to co dělali- změnili celý svět.

Buddha měl jen několik následovníků a přesto změnili celý Východní svět. Stačí málo lidí, když opravdu věří v to, co dělají, mohou změnit celé lidstvo. Musíme pochopit, že jsme všichni bratři na této planetě. Bratři a sestry, všichni máme stejné základní přání: Všichni hledají štěstí.

VLIV POBYTU V ANANDĚ

Najasvámí Devi: Julie, byla to radost, že jsi tu byla s námi a bylo potěšení vidět, jak se rozvíjí tvoje radost a tvoje nadšení . V posledních 40 letech tato komunita vědomě tvořila pozitivní alternativu k silám, které trhají svět od sebe: chamtivost a sobectví, nenávist a násilí. Ale tady všechna krása, kterou je vidět kolem sebe, zahrady, přírodu, hudbu, lidi, ti nejsou důležití sami o sobě. ale oni jsou velmi, velmi důležití pro principy života, které jsou za nimi: spolupráce a harmonie a nesobecká služba druhým.Zpět