Facebok sdílet

Co je Krija joga

Sekce:   Home >> Co je Krija joga

                                                                                   

CO JE KRIJA JÓGA?                     Shivani 2015.jpg

 

Krija jóga je pokročilá technika pro duchovní rozvoj, která byla přenesena z epochy s větším duchovním osvícením. Je součástí starodávné vědy Rádža jógy. Zmiňuje se o ní Pataňdžali ve svých Jóga sútrách a Šrí Krišna v Bhagavad Gítě. Paramhansa Jógananda popsal účel a podstatu techniky v knize Životopis jogína, v kapitole 26:

… „Krija joga duševně vede životní energii, aby se otáčela nahoru a dolů kolem šesti páteřních center(míšního, šíjového, lumbárního, křížového a occygiálního plexu), která odpovídají dvanácti znakům zvěrokruhu, symbolického Kosmického člověka. Půlminutová otočka energie kolem citlivé páteře má za následek drobný pokrok ve vývoji člověka; tato půlminutová krija se rovná jednomu roku normálního duchovního rozvoje.“... - Paramhansa Jógananda

Krija jóga vede energii podél páteře a kolem ní a postupně neutralizuje víry čita. Současně posiluje nervy páteře a mozku, aby byly schopné přijmout kosmické proudy energie a vědomí. Jógananda potvrdil, že Krija je nejvyšší věda jógy.“ - Svámí Krijánanda

Krija byla zapomenuta během období nejhlubšího materialismu, které je v Indii nazýváno Kali juga. Do života byla znovu uvedena nesmrtelným indickým mistrem Bábadžím, který ji v roce 1861 naučil Lahiri Mahašáje z Varanásí (Benares) v Indii. Lahiri Mahašáj, který potom propracoval specifickou sérii meditačních cvičení a pranajámy,  naučil tuto vědu tisíce žáků, velká část z nich žila rodinným životem jako on a měla své zaměstnání během praxe krije.

Paramhansa Jógananda je přímý duchovní následovník Bábadžího a Lahiri Mahašáje. Jeho guru, Svámí Šrí Juktešvár, byl jedním z nejpokročilejších žáků Lahiri Mahašáje.

Jógananda byl v roce 1920 inspirován svým guruem, aby praxi Krija a poznání univerzálních a věčných pravd (v Indii jsou nazývané Sanatan Dharma) přinesl do západního světa. Od roku 1920 až do své smrti v roce 1952 žil v Americe. Zasvětil do Krije desítky tisíc upřímných duchovních hledajících a inspiroval je k tomu, aby svůj život věnovali uvědomění si Boha.

Jógananda musel v té době zájemce seznamovat a vychovávat s novým pojetím duchovního a 'jogového' života: s významem zdravé výživy, s upřímným postojem, vyrovnaným životem, který vnáší harmonii mezi tělo, mysl a duši. Učil je rozvíjet sílu vůle, sebekázeň a způsoby jak překonat lpění fyzické i citové. Tato učení se stala podstatnou částí cesty Krija jógy.

Vznikla střediska výchovy a komunity založené na takovém způsobu života. Nejdříve v Americe, později v Evropě a nakonec v Indii. Vznikla z iniciativy přímého žáka Jóganandy, Svámí Krijánandy.

ZÁKLADNÍ TECHNIKY CESTY KRIJA JÓGY

Dvě základní techniky, které Jógananda vyučoval, se může naučit a cvičit kdokoliv, bez ohledu na náboženskou víru nebo duchovní cestu, kterou si zvolil. Obě přináší duchovní a praktický užitek všem. Dokonce jsou doporučovány některými lékaři ke zlepšení mnohých fyzických problémů, emotivních nebo mentálních.

První z nich je KONCENTRAČNÍ TECHNIKA, starodávná a dobře známá v Indii a široce používaná. Je založena na pozorování dechu a je spojena s opakováním mantry k uklidnění mysli a jejímu zaměření na jeden bod.

Druhá je soubor ENERGETIZAČNÍCH CVIKŮ. Sestavil je Paramhansa Jógananda. 

Soubor se skládá ze sledu 39 cviků, které se cvičí dvakrát denně. Cvičení trvá asi dvanáct minut a znovu dodává tkáním těla, svalům a orgánům čerstvou životní energii (pránu) a současně rozvíjí silu vůle a soustředění.                         (Zpracováno podle Shivani Lucki, Jógačarji)

***

Tyto techniky se můžeš naučit v Anandě, v blízkosti města Assisi, v Itálii nebo v meditačních skupinách v Evropě. Meditační skupina Ananda v Praze také nabízí výuku této koncentrační techniky i energetizačních cvičení, včetně písemných podkladů k domácí praxi.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Někteří lidé tvrdí, že mají „pravou“ nebo originální kriju – proč?

Lahiri Mahašáj měl mnoho žáků a všechny je učil Kriju s lehkými obměnami, které závisely na potřebách každého jednotlivce. Základ krije byl vyučován stejný. Opravdový duchovní Mistři jako Lahiri Mahašáj a Paramhansa Jógananda měli oprávnění a pochopení učit kriju tímto způsobem. Mistři tedy nikdy nebudou tvrdit, že mají „jedinou“ pravou cestu Krije, ani nebudou znevažovat druhé. Ananda učí Krija jógu tak, jak ji učil Jógananda. Naučil se jí od svého gurua Šrí Juktešvára, který byl přímým žákem Lahiri Mahašáje.

Jsou jiné skupiny, které učí různé „krija“ jógy – jaký je rozdíl?

Krija“ je obecně používané slovo v józe. Doslova znamená „akce“, a je používána, aby popsala mnoho různých technik. Krija, kterou učíme v Anandě je konkrétně Krija jóga Lahiri Mahašáje.

Může být Krija jóga nebezpečná?

Když se Krija cvičí pod vedením zkušeného učitele Krija jógy, je naprosto bezpečná.

Je třeba platit k získání Krije prostřednictvím Anandy?

Platí se kurz v meditačním centru Anandy, který připravuje na iniciaci do Krije. Při samotné iniciaci je jen peněžní dar, jehož výše zcela závisí na jednotlivci.

Proč mám cvičit i jiné techniky rok před iniciací do Krije?

Za prvé, jiné techniky jsou částí cesty Krija jógy. Krija jogín tyto techniky cvičí dokonce i po přijetí Krija techniky. Za druhé, Krija technika je mnohem účinnější s rokem přípravy. A konečně, praxe Krije vyžaduje denní závazek meditovat. Může to trvat až rok, než se praxe meditace ustálí.
 

.

 


 Zpět