Facebok sdílet

Ananda Světový velvyslanec míru

Sekce:   Home >> Co je Ananda? >> Ananda Světový velvyslanec míru

Ananda převzala v Mezináboženském centru OSN ocenění Světový velvyslanec míru

Článek zveřejněný v The Union 21. listopadu 2017

Ananda obdržela ocenění Světový velvyslanec míru od Institutu mezinárodního sociálního rozvoje, což je mezinárodní nevládní organizace se speciálním konzultativním statusem u Ekonomické a sociální rady OSN.

Tisková zpráva uvádí, že ocenění převzali duchovní ředitelé Anandy, Najasvámí Jyotish a Devi, dne 17. listopadu 2017 v Tillmanově kapli Mezináboženského centra OSN v New Yorku.

Institut mezinárodního sociálního rozvoje uznává duchovní lídry a vůdčí roli OSN, neboť věříme, že mohou změnit svět,“ prohlásil Shomik Chaudhuri, prezident Institutu mezinárodního sociálního rozvoje. „Lídrů, jako jsou Jyotish a Devi, je jen málo. Je nám ctí, že jim můžeme za to, jak inspirujícím způsobem vnáší Ananda do života duchovní moudrost Paramhansy Jóganandy, udělit ocenění Světový velvyslanec míru.“

Jóganandovou misí“, vysvětlil Najasvámí Jyotish, „bylo šířit učení meditace a Krija jógy coby nástrojů evoluce osobního a planetárního vědomí. Přišel, aby ukázal, jak může každý pomocí meditace zlepšit svůj každodenní život.“ Číst na půdě OSN Jóganandovu Modlitbu za jednotný svět byla pro nás velká čest,“ řekla Najasvámí Devi.

V reakci na velkou nejistotu, která dnes mezi lidmi panuje, založila Ananda projekt Be the Change („Buď tou změnou“). Zapojilo se do něj již téměř 2300 lidí ze 70 zemí, z nichž každý se zavázal k určitému počtu minut meditace, tak aby zářilo do světa milion hodin míru a harmonie.

Be the Change dává lidem pozitivní aktivitu – meditaci – jež jim pomůže transcendovat strach a zlobu pramenící ze stavu našeho světa,“ řekl Najasvámí Jyotish.

Je třeba, aby každý z nás přijal osobní zodpovědnost za to, v jakém stavu je svět, v němž žijeme. Naše problémy jsou cennou duchovní příležitostí,“ řekla Najasvámí Devi. „Meditace povznáší naše vědomí,“ dodala. „Jedině s vyšším vědomím dosáhneme udržitelného života a harmonie na naší planetě. Prostřednictvím meditace můžeme být tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě.“

Ananda se věnuje i sociální práci. V indickém Vrindávanu přináší „důstojnost a božství“ více než 4000 opuštěných vdov – poskytuje jim střechu nad hlavou, bezpečí, jídlo, oblečení, zdravotní péči, a také osobní přístup ke každé z nich. „Nestačí jen uspokojit základní potřeby“, říká Najasvámí Jyotish. „Lidé potřebují někoho, kdo se o ně zajímá a má je rád. Naše služba vdovám jim vrací jejich důstojnost a božství.“

O vdovy ve Vrindávanu se Ananda stará prostřednictvím vlastní charitativní organizace Paramhansa Yogananda Public Charitable Trust. Anandovský model se nyní snaží napodobit několik nevládních organizací. Ananda podala žádost o tzv. konzultativní status nevládní organizace u Ekonomické a sociální rady OSN.

Ananda byla založena v roce 1969, a od té doby se rozrostla do celosvětového spirituálního hnutí čítajícího přes 140.000 lidí, kteří žijí tu změnu, kterou chtějí vidět ve světě. Kromě Paramhansa Yogananda Public Charitable Trust zahrnuje osm spolupracujících duchovních komunit, pět retreatových center, pět nezávislých škol (od mateřské až po vysokou), tři ekologické farmy, renomovanou kliniku, tři nakladatelství, více než 145 meditačních skupin a výukových středisek operujících ve 28 zemích a také online. „Žít v Ananda komunitě znamená žít jógu v každém aspektu života,“ říká Najasvámí Jyotish.

Původní Ananda Village, rozkládající se na 700 akrech pozemků poblíž Nevada City, dnes pokračuje jako soukromá, nezisková duchovní komunita o zhruba 250 členech. Nevadské úřady letos1 schválily plán územního rozvoje, v němž se pro Ananda Village počítá s výstavbou dalších 100 domovů v průběhu příštích 25 let. Členové Anandy založili lékařskou kliniku Sierra Family Medical Clinic, která poskytuje základní lékařskou péči více než 5000 obyvatelům okolních obcí.

Každý rok v dubnu přijíždí do Ananda Village přes 7000 návštěvníků, aby se pokochali barvami a krásou 19.000 tulipánů kvetoucích v zahradách obklopujících Crystal Hermitage2, jež časopis VIA Magazine označil za „nejnádhernější zahradu Západu“. Další tisíce cestují do retreatového centra Expanding Light Retreat, ať už aby absolvovali výcvik v józe a meditaci, nebo za účelem osobního odpočinku.

Vše, co ve světě Ananda dělá a čím slouží, se řídí učením Paramhansy Jóganandy, autora klasického duchovního díla Životopis jogína. Jógananda přijel do Spojených států v r. 1920, aby oslovil účastníky Mezinárodního kongresu náboženských liberálů v Bostonu. Setkal se i s americkým prezidentem Calvinem Coolidgem v Bílém domě. Deník Los Angeles Times tehdy napsal: „Tisíce lidí se musely vrátit domů, protože filharmonický sál se 3000 sedadly byl zcela naplněn – tím, co je přitáhlo, byl svámí Jógananda.“

Těžko byste hledali někoho na duchovní cestě, jehož život by nebyl nějak ovlivněn tímto hlubokým literárním dílem; přivedlo mě na cestu jógy, meditace a sebezkoumání,“ říká Jack Canfield, autor Slepičí polévky pro duši. Najasvámí Jyotish a Devi se téměř 50 let učili od Svámího Krijánandy, zakladatele Anandy a přímého žáka Paramhansy Jóganandy. Dnes cestují coby Jóganandovi emisaři po celém světě a sdílejí praktickou a srdce-otevírající cestu Krija jógy.

1 V r. 2017 – pozn.překl.

2 Doslovně přeloženo „Křišťálová poustevna“: nejvýznamnější budova v Ananda Village, vybudovaná (a za jeho života i obývaná) Svámím Krijánandou. – pozn.překl. Přeložila Sabina Tošovská   

Zpět