Facebok sdílet

Věk racionálního materialismu

Sekce:   Home >> Co je Krija joga >> Věk racionálního materialismu


VĚK RACIONÁLNÍHO MATERALISMU

Original post: December 1, 2001 / ananda.org Peter van Houten


Dr. Van Houten je duchovní učitel v Ananda Village a mnoho let medituje. Je spoluautorem mnoha knih o použití jógy jako prostředku pro uzdravení. Přednáší o účincích relaxace a meditace na mozek a chování jednotlivců.


Žijeme ve věku, který můžeme popsat jako racionální materialismus, kde panuje obecně myšlenka, že vědomí vzniklo z hmoty. Podle tohoto hlediska jsou lidské bytosti výsledkem nahodilého procesu, podle něhož se pevné atomy seřadily samy od sebe do organismu, který se postupně stával komplikovanější a nakonec rozvinul vědomí. Jinými slovy, lidské bytosti jsou v zásadě „maso“,/hmota, která se naučila myslet.

Jógový pohled na svět je, že všechno začíná vědomím. Vědomí dalo vzniknout energii a energie dala vzniknout hmotě, ale protože vycházíme z temného věku evoluce planety, naše kultura jako celek má sklon to vidět obráceným směrem: z hmoty vzniká energie a z energie vzniká myšlenka. Až do začátku 20. století fyzikové stále převážně následují Newtonův model, podle kterého byla hmota stvořena z malých kousků hmoty – atomů, elektronů, protonů a neutronů.

Potom si ale fyzikové začali uvědomovat, že nejmenší z těchto částic, elektrony, projevovaly energii jako chování. A později zjistili, že ještě menší částice quarky to dělají také. Tak na začátku 70. let fyzikové konečně řekli: „Dobrá, hmota ve skutečnosti není hmota. Hmota je energie.“

KULTURNÍ EVOLUCE.

Naše civilizace prochází nyní evolucí. Začínáme rozumět tomu, že hmota je energie. Další krok je, že energie je skutečně myšlenka – vědomí. Ale materialistické myšlenky přetrvávají v nás stále ještě hodně. Vědci, kteří se podepisují pod tento názor mají myšlenkové vzorce, že naše inspirace, dokonce i láska jednoho k druhému jsou pouze elektrické výboje v mozku. Takže, nejen že jsme hmota, která myslí, my jsme hmota, která má duchovní zkušenosti!

Nedávná, dobře známá studie, srovnávala mozkovou aktivitu tibetských mnichů, kteří meditovali, s mozkovou aktivitou františkánských jeptišek, které se modlily. Výzkumy ukázaly, že změny, které nastávají v mozcích mnichů a jeptišek byly podobné, třebaže dělali velmi odlišná duchovní cvičení. (...)

Je tu stále rostoucí soubor vědeckých zjištění o existenci stránek mysli, které nejsou naprosto v žádném vztahu se žádnou mozkovou aktivitou. 

Bylo dokázáno, že modlitbou můžeme ohromně ovlivnit druhé bez ohledu na vzdálenost a čas. Takové účinky by nebyly možné, kdyby modlitby byly jen elektrické výboje v mozku osoby, která se modlí. (...) Tato zjištění podporují možnost nějaké větší, ne fyzické skutečnosti, která je naprosto nezávislá na mozku, které mozek prostě odpovídá. Jogíni nazývají tuto realitu nadvědomí.

Když mluvíme o úrovních mysli, je podvědomá a vědomá mysl, kterých si je většina lidí dobře vědomá. Většina lidí ví, že když spí, jsou v podvědomí a když se probudí a jsou aktivní jsou v normálním vědomém stavu mysli. Jen velmi málo lidí ví o stavu mysli velmi čistém, který jogíni nazývají nadvědomí a povzbuzují nás, abychom o něj usilovali.

OKNO DO NADVĚDOMÍ

Jógananda to řekl velmi jasně. Řekl: Nadvědomí je, kde přebývá Bůh.

A abychom poznali Boha, musíme sami sebe otevřít nadvědomí. Jógananda popisuje mozek a centrální nervový systém jako okno do nadvědomé mysli. Když hluboce meditujeme, když naše mysl je velmi tichá, otvíráme toto okno, tuto chodbu do nadvědomí. Náš mozek a nervový systém jsou „média“ skrze která máme zkušenosti vnitřního spojení, ale k vnitřnímu spojení samotnému dochází mimo mozek, v nadvědomí. Přístup do nadvědomí získáme sladěním se s ním.

Jednou Svámí Krijánanda popsal proces slaďování a já jsem cítil, že je to ideální způsob jak to popsat. Řekl: "Víte, je to trochu jako když ladíte staré rádio, které má malý knoflík a vy se pokoušíte naladit na určitou stanici. Někdy to znamená pouze správně jím otáčet a dostat se mimo praskání, aby byl slyšet program v rádiu

Když meditujeme, děláme něco hodně podobného. Pokoušíme se dostat mimo všechno mentální praskání, které nás udržuje svázané s vědomou úrovní. A v tom se náhle otevře okno do nadvědomí a prožíváme velkou radost a velkou lásku. Jsme projektováni k tomu, abychom zažívali nadvědomé stavy. Je to jen otázka naší síly vůle a vytrvalosti a také připomenutí, že Bůh a guru pracují s námi a snaží se nás vytáhnout tím oknem. Máme mocné spojence na druhé straně.

Když Jógananda přišel na Západ v roce 1920, přinesl s sebou nejen inspiraci toho, kdo získal Boží uvědomění, ale také krija jógu, praktickou techniku, s jejíž pomocí krok za krokem my všichni můžeme dosáhnout tohoto vysokého stavu. Jógananda řekl, že "Krija jóga pracuje jako matematika a že Krija jóga a oddanost nemohou selhat a přinesou Boží uvědomění.“ To je úžasný slib.


peter_van_houten.jpg


Peter van Houten

Překlad: Libuše Majznerová   www.ananda-cr.cz  

Zpět