Facebok sdílet

Krija jako nástroj evoluce

Sekce:   Home >> Krija jóga v moderní době >> Krija jako nástroj evoluce

Učení Krija jógy je určeno k proměně světa, aby ho vedlo do nové epochy. Říkám to s naprostým přesvědčením. Toto učení bylo posláno právě pro tento účel: přineslo náhledy a hlavní techniky, které změní celou populaci planety, třebaže je praktikuje malá skupina lidí. Díky malé menšině, která praktikuje Krija jógu uvidíme tak hluboké proměny a tak rozsáhlé, že za stovky let tento svět nebude stejný.

Bude to svět, v němž uvědomění lidí je přivede k úplně novému pohledu. Bude to svět s náboženstvím, které bude vycházet z jednotlivce, ze sebeuvědomění si Já, ne ze struktury organizace. Organizace jsou užitečné a mají svůj účel, ale esence náboženství bude vycházet z jednotlivce, z jeho individuální zkušenosti pravdy. Začne v jeho středu, v páteři, a odtud bude vyzařovat. Z této proměny budou odvozeny všechny změny vnějšího světa.

Toto nové uvědomění si instinktivně najde svoji cestu v každé lidské činnosti, promění přístup k umění, k politice, k vládě a k vědě. Změní způsob práce a způsob společného života v komunitě. Vím o čem mluvím, vím, že je to reálné. My všichni musíme dát svůj malý příspěvek ke změně, ale ne ve smyslu mesiášské horlivosti, protože to co děláme je jít do sebe a změnit sebe samotné; musíme vyzařovat pravou radost a pravou lásku z našeho středu.

Čím více budeme žít tímto způsobem, tím více bude lidí, kteří budou následovat tato učení a změní sami sebe. To co chceme dělat je nabídnout inspirující pravdy, ne pravdy, které jsou následovány ze strachu z pekla nebo jakékoliv jiné věci. Chceme lidi inspirovat, aby si tyto pravdy přáli, protože toto je v zásadě to co chtějí, co uspokojí jejich potřebu radosti, lásky a míru.

Krija jóga je technika, která byla dána člověku Božstvím jako odpověď na prosby o vyslyšení hlubokého přání naší duše: vědět kdo a co ve skutečnosti jsme.


Z knihy Krija jóga v moderní době strana 32; autor: Svámí Krijánanda

Překlad: Libuše Majznerová www.anand-cr.cz


Zpět