Facebok sdílet

Meditace je těžká nebo lehká?

Sekce:   Home >> Meditace Krija jógy >> Meditace je těžká nebo lehká?

MEDITACE – JE TĚŽKÁ NEBO LEHKÁ?

Naše myšlenky jsou mnohem víc vlivnější než si uvědomujeme. Vlastně jsou to často sebenaplňující proroctví. Když jsme něčím zcela zaujati, například myšlenkami na neúspěch, můžeme k sobě přivolat právě tu situaci, které se bojíme. Na druhé straně, když rozvíjíme myšlenku na úspěch, můžeme přitáhnout ty události, které vedou k dalšímu úspěchu.

To samé platí o myšlenkách o meditaci – může se zdát obtížná nebo snadná podle toho jak o ní smýšlíme. Podívejme se na některé obecné problémy, podle kterých se lidem meditace zdá těžká.

♠ „Když se snažím meditovat, je má mysl tak neklidná.“ To je zkušenost, kterou má každý kdo si sedne k meditaci. Jakmile se pokusíme zaměřit naši mysl, neklidné myšlenky rychle přiběhnou, a naše úsilí odvane vítr. Ve skutečnosti, v Bhagavad Gítě říká Krišna Ardžunovi: „Zkrotit mysl je obtížnější než zkrotit vítr.“ 

Ale pamatujme si, že neklidné myšlenky jsou částí naší vědomé mysli: nahodile horečnatá aktivita je to co mysl dělá. Trik je, abys našel tu část svého vědomí, která tyto myšlenky pozoruje, ale je od nich oddělená. Čím více se můžeme uvolnit a pozorovat, tím více můžeme sedět ve stavu soustředění, v němž meditace začíná. 

Jednou, když Svámí Krijánanda byl nový žák a žil s Jóganandou, namáhal se zaměřit mysl v meditaci. Nakonec s pocitem marnosti se zeptal svámidží svého gurua, „Nesnažím se dost?" Mistrova odpověď byla úžasná: „Snažíš se příliš moc a vytváří to napětí.“ 

Jiný obecný problém, který lidé sdílí je: ♠„Nemám čas během dne, abych meditoval a když si najdu občas pár minut, nemohu je dodržet pravidelně.“ Tady je pár dobrých řešení na tyto problémy, které mohou otočit naše myšlenky o meditaci z kategorie 'obtížné' na 'snadné'.

Nejprve upřímně analyzuj jak trávíš čas, zvláště ráno. Hledej těch navíc pět nebo deset minut, kdy jen sedíš nad svým šálkem kávy nebo brouzdáš po internetu. Potom si slib sám sobě, že použiješ tento čas každý den k meditaci. A když se jednou rozhodneš kdy a jak dlouho budeš meditovat, dodržuj to.

Meditace je chování, které posiluje sebe samotného a získá svůj spád, když se k tomu zavážeš. To co se na první pohled zdá pro tebe nemožné, se ukáže nejen možné, ale dokonce snadno dostupné. Svámí Krijánada píše:“Tajemství meditace je vytrvalost: čím víc medituješ, tím víc budeš chtít meditovat, ale čím méně medituješ, tím méně budeš považovat meditaci za příjemnou.

Na závěr, proč je meditace snadná? Protože duše již miluje meditaci. Je to náš přirozený stav. Meditace je náš přirozený domov, kam se toužíme navrátit z ciziny vědomí ega. Svámí Krijánanda píše:“Tajemství meditace je tvrzení, že již jsi těmito vysokými pravdami o které usiluješ: vnitřní mír, božská láska a dokonalá radost.“

Zítra až si sedneš k meditaci si potvrď, že je to ta nejlehčí a nejpřirozenější věc. Brzy se to stane skutečností.

S radostí Najasvámí Devi.

Celý text na www.jyotishanddevi.org Meditation - Is it Hard or Easy? 25.5.2017

Překlad: L. Majznerová www.ananda-cr.cz

Ocenění Anandě v sídle OSN:

 http://www.ananda-cr.cz/ananda_predani_ceny_osn_17_11_2017-2-48-1.html

Zpět