Zanech to lepší než když jsi přišel

Sekce:   Home >> Inspirace >> Jyotish a Devi >> Zanech to lepší než když jsi přišel

ZANECH TO V LEPŠÍM STAVU NEŽ KDYŽ JSI PŘIŠEL

Minulý týden navštívila poprvé Anandu Village naše milá přítelkyně z Indie. Jaká to byla nádherná příležitost ukázat jí všechno a vysvětlit jí mnoho aspektů této pozoruhodné komunity.Ohromená ze všeho co tu viděla, nám tiše řekla: „I když jste mi o Anandě Village vyprávěli předtím, neuměla jsem si představit to, co jsem tu viděla. Zářivost a ryzost lidí, ochota pomáhat, jednoduchost života, aktivity v různých oblastech – nikdy jsem nic podobného nikde neviděla“.

Při pohledu na Anandu jejíma očima jsme znovu viděli jak život v duchu spolupráce a služby může změnit vaše vědomí a proměnit svět kolem vás. Každé oblasti, kterou jsme viděli je věnována stejná vědomá myšlenka a péče zlepšit ji jak to jde nejvíc.Hustě pršelo během prvních dnů její návštěvy a místa, která nebyla přikrytá, byla mokrá a zablácená. Jedno odpoledne jsem jela autem do komunity na místo, které je určené pro tříděný odpad, abych vyhodila naše kuchyňské odpadky. Všechny odpadkové koše byly dobře označené, s podrobným vysvětlením, co kam patří a jak vše ukládat. Tyto pokyny sem dali pracovníci, kteří mají tuto oblast na starosti. Když jsem se vyhýbala blátivým loužím, pomyslela jsem si „I tato nevábná místa naší komunity jsou pečlivě udržována.“

Hned vedle nádob na odpadky je hadice na vodu, kterou lze vypláchnout použitý kbelík. Přidala jsem do kontejneru svůj „příspěvek“ na kompost pro naše komunitní zahrady. Viděla jsem, že hadice leží zamotaná v blátivé louži. Když jsem ji narovnala a vypláchla si kbelík, nechala jsem ji znovu spadnout do té louže. Pak jsem spěchala do auta, abych se už schovala před deštěm.

Ale něco mne zastavilo. V hlavě se mi objevily myšlenky na naši diskusi o krásných ideálech spolupráce a služby, o kterých jsme s naší přítelkyní diskutovaly. Slyšela jsem uvnitř sebe hlas, jak mi říká: „Zanech to v lepším stavu, než když jsi přišla.“ Vrátila jsem se. Zvedla jsem hadici, pečlivě jsem ji smotala a zavěsila na její stojan. Při cestě domů, jsem se s překvapením cítila dojatá z toho prostého aktu.

Později jsem se o tuto zkušenost podělila s naším synem, který řekl: „Pokaždé když jedu autem a vidím hřebík na silnici, zajedu na kraj vozovky a zvednu ho. Byl bych rád kdyby to někdo udělal pro mne, a tak to udělám první.“

Nahromaděná síla těchto drobných služeb, které nejsou vidět, může popsat celý život člověka. Zanech to v lepším stavu, než když jsi přišel. Každý den můžeme zanechat náš dům, naši práci, naši rodinu, naše přátele, naši komunitu, naše vědomí, náš svět lepší, než jak jsme je našli.

Každý prostý akt nezištného dávání nám připomíná náš cíl na zemi: účel, proč jsme přišli na svět. Být nástrojem boží lásky a povznesení. Potom na konci naší životní cesty, jaká to bude radost, když našemu Stvořiteli řekneme: „Zanechal jsem tento svět lepší, než když jsem přišel.“

V láskyplném přátelství, Najasvámí Devi

Celý text na:

www.jyotishanddevi.org Leave It Better Than When You Came 31.1.2019 Devi

Zpět