Zaměření mysli

Sekce:   Home >> Inspirace >> Jyotish a Devi >> Zaměření mysli

swamiji_joyfull_jpg


V roce 2005 Devi a já jsme přijeli do Indie na třítýdenní návštěvu se svámím Krijánandou, který se tam přestěhoval v roce 2003. Ten den, kdy jsme přistáli, začal Svámidží psát to, co možná je jeho největší kniha: Esence Bhagavad Gíty: výklad Paramhansa Jóganandy.

Svámidží si dal cíl napsat deset stran této knihy denně, navzdory svému vysokému věku osmdesáti let a roli milujícího hostitele nás i ostatních. K údivu všech, bez ohledu na to co se každý den dělo – a to zahrnovalo mnoho hodin strávených s těmi, které hostil – Svámidží zaměřil znovu svoji pozornosti na knihu, aby dosáhl a mnohdy překročil úkol, který si sám stanovil. Po méně než dvou měsících dokončil práci: šest set stran, neotřelého, inspirujícího vhledu založeného na Jóganandových komentářích Gíty. (Viz obrázek). Tento výkon byl plodem jeho celoživotní kázně soustředění a zaměření mysli.

Nedávno nám poslal jeden přítel několik Jóganandových výroků, které se týkají tohoto tématu a myslím, že bude velmi užitečné se o některé z nich s vámi podělit:

Soustředění je síla, s níž můžete uvolnit vaši pozornost z objektu rozptylování a umístit ji na jednu věc po druhé. Je to vstupní brána výkonnosti. Hlavní příčina neúspěchu je chybějící soustředění.“

Právě tak jako mají všichni lidé oči, mají také všichni duchovní oko ve středu čela. Čeká jen na vaše objevení hlubokým soustředěním na něj. Jestliže umíte vaši mysl udržet dostatečně soustředěnou a dostatečně dlouho v bodu mezi obočím, dostanete správnou odpověď na každý problém. Čím hlubší je koncentrace v tomto místě, tím více se vaše ego rozpustí do nadvědomí.“

Zvyky mohou být změněny v jenom dnu. Nejsou nic jiného než soustředění mysli. Prostě se soustřeďte jiným způsobem a zvyk úplně překonáte. Soustředění a meditace ničí mentální nemoci a ničivé špatné zvyky usazené v mozku.“

K získání mentálního magnetismu musíte vše dělat s hlubokým soustředěním. Lidé, kteří dosáhli vrcholu ve své profesi či obchodu, mají velkou magnetickou sílu.“

Lidé si někdy chybně myslí, že duchovní učení jako taková nejsou moc „praktická“ v každodenním světě. Ale tady jsou slova dvou nejúspěšnějších mužů světa Warren Buffeta a Billa Gatese, vztahující se k zaměření mysli. Krátce potom, co se stali přáteli, je Billův otec požádal, aby napsali na kousek papíru jedno slovo, které by popsalo, co jim nejvíce pomohlo. Aniž by se domlouvali, každý napsal „zaměření pozornosti.“ Warren dále řekl, že zaměřuje svoji energii jen na to, co ho intenzivně zajímá a nazývá to jeho oblastí zdatnosti. Doporučil toto cvičení: napište asi dvacet cílů, kterých chcete dosáhnout v určitém období. Potom zakroužkujte pět nejdůležitějších. Nyní máte dva pořadníky. První, delší je pojmenován: „Vyhni se tomu za každou cenu.“ „Rozdíl mezi úspěšnými a skutečně úspěšnými lidmi,“ řekl,“je, že skutečně úspěšní lidé téměř všemu říkají ne.“

Můžeme zaměření nejlépe rozvíjet, ano, zaměřením. Začíná to úmyslem, postupně se přeměňuje na zvyk a konečně se to stane způsobem života. Užasnete, co dokážete vykonat použitím síly zaměřené mysli.

V zaměření mysli, Najasvámí Jyotish .

www.jyotishanddevi.org   Focus  28.7.2017

Zpět