Game over

Sekce:   Home >> Inspirace >> Jyotish a Devi >> Game over
Hlavní výchozí předpoklad první Jóganandovy knihy Věda náboženství (The Science of Religion) je, že každý člověk na světě sdílí stejnou základní motivaci: být šťastný a vyhnout se bolesti. Četl jsem knihu s podobným námětem: 12 pravidel pro život, Lék

na chaos od psychologa a filosofa Jordana B. Petersona (12 Rules for Life: An Antidote to Chaos). Jeho téma je podobné jako u Jóganandy, ale konstatuje to lehce odlišně: život je o tom jak udržet pořádek a zabránit chaosu.

symbol_jin_jang_zmenseny_png

Tradiční symbol jin-jang

Má zajímavé vysvětlení dobře známého symbolu jin-jang. Bílá polovina, říká, představuje pořádek a černá polovina chaos. My (a všechny žijící bytosti) když čelíme náročným úkolům a snažíme se vytvořit a udržet řád v nestabilním světě, který vytváří chaos, stále jdeme po klikatící se čáře mezi dvěma silami. Řád nám umožňuje žít a prosperovat, kdežto chaos znamená hrozbu zničení a smrti. Malá tečka opačné barvy v každém poli zastupuje možnost proměny.

Většina přístupů k problémům včetně Petersonových 12 pravidel je zamýšlena tak, aby nám ukázala jak lépe naše výzvy zvládat – být zdravější, bohatší a šťastnější. Ale jak postupujeme k vyšším duchovním úrovním, začneme být unaveni z této omezené skutečnosti. Potom začneme toužit po průvodci, který nám může ukázat cestu ven, který sám prožívá ve svém vědomí druhou stranu omezeného snu. Může nás naučit jak najít cestu ven do oblastí naplněných blažeností, které existují za světem máji.

Jogíni musí udržovat v rovnováze dva cíle: naše učení nám vskutku pomáhají žít úspěšně v tomto světě máji, ale také nám ukazují jak dosáhnout jednoty (mókšy) a tak úplně uniknout ze snu duality, což je důležitější. Naše práce, duchovně řečeno, je zvítězit nad chaosem, způsobeným vědomím ega.

Mistr ( Paramhansa Jógananda ) často mluvil o tomto světě jako o snu nebo filmu. Dnes by možná použil analogii z videohry. Představ si neuvěřitelně složitou a návykovou hru nazvanou „Život“. Kdybychom vpadli do hry bez paměti z předešlé hry, mohli bychom být napáleni myšlenkou, že současné „vtělení“ je jediné, které existuje. Dokud jsme ve hře duality musíme hrát podle jejích pravidel, která jsou navržena tak, aby hru udržovala zábavnou a ohrožovala náš řád chaosem. Dokud se bavíme, budeme stále energicky mačkat na tlačítko „Hrát znovu?“

Východ lze najít jen tak, že sami sebe odpojíme ze ztotožněním se s hrou. To můžeme udělat ztišením dechu a stažením mysli a srdce z vnějších podnětů a z jejich návykovosti. A konečně, v hluboké meditaci, uvidíme a projdeme dveřmi ven – duchovním okem. Pak se iluze rozplyne a naše duše se probudí s uvědoměním, že uvízla ve snu, uzavřeném kruhu jin a jang, kterým se sama obklopila. Když nastane toto hluboké probuzení, jsme připraveni se znovu vrátit do svého skutečného domova. Až v této chvíli si vybereme tlačítko, které říká „Game over.“ „Hra skončila.“

V radosti Najasvámí Jyotish

www.jyotishanddevi.org 31.5.2018 Game over.

Zpět